Sunday, April 06, 2014

Tafsir Surah Al-Falaq Ayat 2

Tafsir As-Sa’adi:-
Dan ini, meliputi seluruh apa yang telah diciptakan oleh Allah; dari manusia, jin, binatang; maka minta tolonglah dengan pencipta semuanya dari kejahatan yang ada padanya.
Tafsir Al-Wasit:-
Katakanlah; aku mohon perlindungan dengan Rab yang agong ini dari kejahatan apa yang diciptakanNya. Maksudnya: dari kejahatan setiap yang mempunyai kejahatan dari apa yang diciptakanNya. Ini adalah kerana tiada pemelihara dari kejahatannya, melainkan penciptanya, iaitulah Allah Azza wa Jalla; yang Dia itu adalah pemerintah bagi semua yang diciptakannya; dan yang bebas melakukan apa sahaja di dalam urusanNya; dan yang memegang ubunnya; dan mampu menggantikannya keadaannya; dan mengubah kemahuannya.
Tafsir Ibnu Kasir:-
Maksudnya; dari kejahatan seluruh apa yang diciptanya.
Berkata Thabit al-Banani dan al-Hassan Basri; Jahannam, Iblis dan keturunannya dari apa yang diciptakan.
Tafsir Al-Qurtubi:-
Dikatakan: Ia adalah Iblis dan zuriyatnya.
Dan dikatakan: Ia adalah neraka Jahannam.
Dan dikatakan: Ia adalah umum; dari kejahatan setiap yang jahat; yang telah diciptakan Allah.
(Insya Allah, akan disambung ayat ke 3, jika berkemampuan)
_______________________________________
HISHAMUDDIN BIN ABDUL AZIZ
Hp: 0129405964
Bank Islam MB: 12168020073576
Maybank: 164799034703
_______________________________________

Tafsir Surah Al-Falaq Ayat 1

Tafsir As-Sa’adi:-

(Katakanlah) wahai orang yang memohon perlindungan; “Aku berlindung diri dari kejahatan dengan Tuhan al-Falaq; iaitulah Tuhan yang memecahkan biji-bijian dan yang membelah waktu subuh.

Tafsir Al-Wasit Li Tantawi:-

Al-Falaq, asalnya adalah memecahkan; atau menceraikan; atau membelah, sesuatu dari sesuatu. Juga membawa makna; memutuskan atau melepaskan sesuatu dari sesuatu.

Dan yang dikehendaki dengannya di sini adalah: Waktu subuh; dan digelar `falaqkerana pemisahan serta pemecahan malam daripadanya, sebagaimana di dalam firman Allah Ta’ala:

فالق اﻹصباح

Maksudnya; memisahkan kegelapan akhir malam dari cerah fajar.

Dan yang benar bahawasanya adalah yang dikehendaki dengannya, setiap apa yang dipecah atau dipisahkan Allah Ta’ala dari ciptaan-ciptaanNya seperti tanah yang terbelah oleh tumbuhan, dan gunung yang terbelah oleh mata air.

Ayat ini bermakna; “Katakanlah, wahai Rasul yang mulia; Aku mohon perlindungan dengan Allah Ta’ala yang membelah malam, maka tercerailah daripadanya subuh. Dan Dialah yang menjadi `Rabkepada seluruh yang ada dan menciptakan seluruh makhluq.


(Akan bersambung kepada ayat yang ke 2, jika berkemampuan, insya Allah)
HISHAMUDDIN BIN ABDUL AZIZ
Hp: 0129405964
Maybank: 164799034703
Bank Islam MB: 12168020073576